Den lille svømmeklub bygger på ideen om at det at lære at svømme, skal være tilgængeligt for alle. Vi tilbyder hold fra ca 3 års alderen, så hele familien kan svømme på samme tid.

Vi arbejder fortsat på at efteruddanne vore frivillige trænere/hjælpetrænere, så de kan give den bedst mulige undervisning.

 

Holdtilmelding: Vi forbeholder os ret til at lukke/nedlægge hold, hvis der er under 5 tilmeldte personer.
 
Baderegler:     Ingen adgang i bassinet før grundig afvaskning uden badetøj

                        Hår skal vaskes eller badehætte bruges

                        Når barnet når skolealderen - 6 år - SKAL drenge omklæde i drengeomklædningsrum og piger                         i pigeomklædningsrum. Dette for at undgå at andre børn bliver stødt over at have modsat kønnede i                         omklædningsrummet.

                        Der må ikke løbes i hallen

                        Mød til tiden, så du er klar på bassinkanten når holdet starter.

                        Ingen må gå i vandet før holdet starter.

Omklædning:  Brug skabene/rummene i omklædningsrummene i stedet for at lade tøjet ligge og fylde op på bænkene.

Ris/Ros:         Hvis der er utilfredshed, vil vi gerne høre det i bestyrelsen, ligesom vi også gerne hører, hvis der er rosende ting at                               sige.