Medlemskontingent er 600 kr. pr. hold for hele sæsonen, der går fra september til april året efter.
 
  
Bankforbindelse:  Jyske Bank,  reg.nr. 7170 konto nr 000 124 0518 
 
Tilmelding på hold SKAL ske ved at logge ind på hjemmesiden og her igennem vælge hold med efterfølgende betaling. Evt. udmeldelse:

Det indbetalte kontingent dækker et medlemskab af Den lille svømmeklub for en sæson, der går fra 1. sept. til 30. april året efter.

Hvis et medlem udmelder sig inden sæsonen er startet op refunderes hele det indbetalte beløb på forlangende.

Hvis en udmeldelse sker inden efterårsferien (uge 42) tilbagebetales 50 %  af det indbetalte beløb på forlangende.

Ved en udmeldelse efter uge 42 er der ingen refusion.